Darbs Hansab

Hansab nepārtraukti tiecas nodrošināt darbiniekiem draudzīgu darba vidi, ievērojot tās pašas pamatvērtības un principus, kādi bija, dibinot uzņēmumu, un kuru mērķis ir panākt spēcīgu organizācijas kultūru visā Hansab grupā.

KĀPĒC STRĀDĀT HANSAB?

DARBINIEKIEM DRAUDZĪGA KULTŪRA

Mums ir svarīgs ikviens darbinieks. Savā ikdienas komunikācijā mēs ievērojam galvenās vērtības: godīgumu, atklātību, lojalitāti, izpalīdzību un solījumu turēšanu. Mēs nepārtraukti ieguldām darba apstākļu uzlabošanā, jo mums ir būtiski, lai mūsu darbinieki justos labi.

INOVATĪVS UN TIRGUS LĪDERIS

Atslēgvārdi mūsu biznesam ir nepārtraukta attīstība un jaunu darbības virzienu meklēšana. Lai būtu tirgus līderis, mums ir jābūt dinamiskiem, jāpieņem ātri lēmumi un jānovērtē idejas. Jauni risinājumi, plašs produktu un klientu klāsts nodrošina, ka darbs ir daudzveidīgs un interesants.

STARPTAUTISKS UZŅĒMUMS

Mēs strādājam starptautiskā vidē, sadarbojoties ar kolēģiem, partneriem un klientiem no dažādām valstīm.

STABILITĀTE UN GARANTIJAS

Mēs augstu novērtējam ilgtermiņa darba attiecības, stabilitāti un garantijas. Mums ir daudz darbinieku, kuri Hansab strādā 10, 15 un 20 gadus.

IESPĒJAS MĀCĪTIES UN ATTĪSTĪTIES

Mēs ieguldām darbinieku attīstībā.  Mūsu darbinieki piedalās apmācībās Igaunijā un citur ārvalstīs. Mēs esam izstrādājuši iekšējo mācību sistēmu. Mēs iesaistām savus darbiniekus lēmumu pieņemšanā un izmaiņu ieviešanā. Mēs veicinām karjeras iespējas uzņēmumā - vakanta amata gadījumā mēs priekšroku dodam mūsu pašu darbiniekiem.

MOTIVĀCIJAS SISTĒMA

Mums ir pārdomāta un konkurētspējīga atalgojuma sistēma. Mēs dalāmies uzņēmuma peļņā ar saviem darbiniekiem - katru ceturksni daļa peļņas tiek sadalīta starp darbiniekiem.