Darbs Hansab

Mums svarīgi ir nodrošināt darbiniekiem draudzīgu darba vidi, sekojot principiem un vērtībām, kādas tika ieviestas dibinot Hansab. Mūsu mērķis ir veidot spēcīgu organizatorisko kultūru visos Hansab uzņēmumos.

Kāpēc izvēlēties Hansab kā savu darba vietu?

Jo mēs nodrošinām darbiniekiem draudzīgu iekšējo kultūru. Mēs nepārtraukti investējam darba apstākļu pilnveidošanā un augsti novērtējam tādas iekšējās komunikācijas vērtības kā godīgumu, atvērtību, lojalitāti, izpalīdzību un solījumu turēšanu.
Jo esam inovatīvs uzņēmums un tirgus līderis,tāpēc nepārtraukti meklējam jaunus attīstības virzienus.
Jo esam starptautisks uzņēmums, kas nodrošina iespēju strādāt ar kolēģiem, partneriem un klientiem no citām valstīm.
Jo nodrošinām stabilitāti un augsti vērtējam un novērtējam ilgstošas darba attiecības.
Jo nodrošinām iespēju mācīties un attīstīties profesionāli. Esam izstrādājuši iekšējo mācību sistēmu, kas paredz darbinieku apmācību veikt ne vien iekšēji, bet arī Igaunijā un citās valstīs.
Jo nodrošinām motivējošu darba vidi un konkurētspējīgu atalgojumu. Daļa uzņēma peļņas katru ceturksni tiek novirzīta darbinieku atalgojumiem.