Privātuma politika

1.VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA  
2.DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN KĀRTĪBA   
No kādiem avotiem mēs vācam personas datus?    
Sadarbības partneriem    
Publiski pieejamiem avotiem    
3.PERSONAS DATU IZPAUŠANA    
Grupas uzņēmumi    
Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes    
Kur mēs apstrādājam jūsu personas datus?    
4.PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS    
Sadarbības pārvaldība ar sadarbības partneri    
5.JŪSU TIESĪBAS    
6.KĀ SAZINĀTIES    

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu. Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu.
Mēs veicam vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. 
Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. 
Šis informatīvais teksts ir adresēts mūsu sadarbības partneru pārstāvjiem un kontaktpersonām.

2. DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN KĀRTĪBA
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu sadarbību tieši vai netieši ar Jums, piemēram, noslēgtu un izpildītu līgumu, tai skaitā dokumentāciju, kas pierāda pilnvarojumu, reģistrētu Jūsu kontaktinformāciju sadarbības partneru reģistrā kā pārstāvi noteiktai organizācijai, pārvaldītu sadarbības partneru deklarācijas, pārvaldītu ar līgumu saistītu dokumentāciju (piemēram, rēķinus, transportēšanas dokumentus, CMR, apdrošināšanu) un apstrādātu maksājumus, pārvaldītu un arhivētu līgumus ar sadarbības partneriem, pārvaldītu lietotāju kontus, nodrošinātu prognozes, apstrādātu pasūtījumu produktiem vai pakalpojumiem no kompānijas, kurā Jūs strādājat, apstrādātu apstiprinājumus un sūdzības, kontaktētos ar Jums par sadarbības līguma izpildi un saistītajām izmaiņām, izvērtētu un sekotu līdzi mūsu sadarbībai, piemēram, pārbaudītu, vai sadarbības partneris uztur nepieciešamās atļaujas un sertifikāciju, monitorētu nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti. 

Personas datu kategorijas

 • Informācija par identitāti
 • Kontaktinformācija
 • Uzņēmums un amats
 • Sertifikācija, kur attiecināms,
 • Mūsu izsniegti autorizācijas dati informācijas tehnoloģiju sistēmām

Juridiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses noslēgt sadarbības līgumu un izpildīt sadarbības līgumu ar sadarbības partneri

Glabāšanas periods

Jūsu personas dati tiek glabāti, kamēr esat sadarbības partnera kontaktpersona, pārstāvis, darbinieks vai nolīgtais sadarbības partneris un trīs gadus pēc šīs noteiktās personas maiņas, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt un atbildēt uz juridiskām pretenzijām. Jūsu personas dati var tikt uzglabāti ilgāk, ja Jūsu personas dati ir ietverti dokumentos, kurus ir nepieciešams uzglabāt ilgāk. Tad Jūsu personas dati tiks glabāti tik pat ilgi, cik šāds dokuments.
Gadījumos, kad glabāšanas termiņu nosaka nacionālie vai starptautiskie likumi vai normatīvie akti, mēs ievērosim šādas prasības uz noteikto glabāšanas laiku.
Gadījumos, kad ir abpusēja vienošanās pagarināt noteiktu dokumentu derīguma termiņu, šādi dokumenti tiks glabāti līdz šie dokumentu ir derīgi.

NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS?

 • SADARBĪBAS PARTNERIEM. Mēs iegūstam Jūsu personas datus no uzņēmuma, kurā strādājat vai kuram nodrošināt pakalpojumus, piemēram, kad uzņēmums nodot mums informāciju par tās pārstāvi, informē mūs par sertificēto speciālistu, kurš veiks darbu vai nodrošināt piegādi, kurš apmeklēs mūsu telpas utt.
 • PUBLISKI PIEEJAMIEM AVOTIEM. Dažreiz mēs iegūstam informācija no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, no publiskiem reģistriem vai sociālajiem tīkliem, lai sazinātos ar Jums vai uzņēmumu, kuru pārstāvat, saistībā ar iepirkumu vai lai pārvaldītu sadarbības partneru attiecības

3. PERSONAS DATU IZPAUŠANA

 • GRUPAS UZŅĒMUMI. Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar atbilstošo Hansab grupas kompānijām, ja tas ir nepieciešamas definētā mērķa sasniegšanai.
 • TIESĪBSARGĀJOŠĀS IESTĀDES, VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDES. Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma un/vai, ja to prasa normatīvie akti. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskās prasības un novērstu krāpšanu.
 • KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS? Visa informācija, ko mums iesniedzat, tiek uzglabāta mūsu drošajos serveros.    

4. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

 • SADARBĪBAS PĀRVALDĪBA AR SADARBĪBAS PARTNERI. Jūsu personas dati saistībā ar sadarbības pārvaldību ar sadarbības partneri tiek glabāti, kamēr esat sadarbības partnera kontaktpersona, pārstāvis, darbinieks vai nolīgtais sadarbības partneris un trīs gadus pēc šīs noteiktās personas maiņas, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt un atbildēt uz juridiskām pretenzijām. Jūsu personas dati var tikt uzglabāti ilgāk, ja Jūsu personas dati ir ietverti dokumentos, kurus ir nepieciešams uzglabāt ilgāk. Tad Jūsu personas dati tiks glabāti tik pat ilgi, cik šāds dokuments.

Gadījumos, kad glabāšanas termiņu nosaka nacionālie vai starptautiskie likumi vai normatīvie akti, mēs ievērosim šādas prasības uz noteikto glabāšanas laiku.
Gadījumos, kad ir abpusēja vienošanās pagarināt noteiktu dokumentu derīguma termiņu, šādi dokumenti tiks glabāti līdz šie dokumentu ir derīgi. Komunikācija ar potenciālajiem sadarbības partneriem Komunikācijai starp potenciālajiem sadarbības partneriem Jūsu personas dati tiks glabāti, kamēr esat sadarbības partnera kontaktpersona vai pārstāvis un trīs gadus kopš mūsu pēdējās komunikācijas.

5. JŪSU TIESĪBAS
Jums ir tiesības pieprasīt mums labot vai papildināt jūsu personas datus, kā arī pārtraukt to apstrādi. Pieprasīt mūs pārtraukt Jūsu datu apstrādi mārketinga nolūkos komerciāliem mērķiem. Jūs varat izmantot savas tiesības atteikties no komerciālu paziņojumu sūtīšanas jebkurā laikā sazinoties pa šo e-pastu: hansab@hansab.lv
6. KĀ SAZINĀTIES
Jautājumus, kas saistīti ar šo privātuma politiku, komentārus un lūgumus sūtiet uz adresi: SIA HANSAB, Rēzeknes iela 5c, LV-1073, Rīga, Latvija vai hansab@hansab.lv