Videoanalītikas iespējas mūsdienās - teju neierobežotas

Varbūt tam ir grūti noticēt, bet visu, ko reiz esam redzējuši filmās un ko varam iedomāties saistībā ar video ierakstu veidošanu un šo datu apstrādi, ir iespējams realizēt! Attīstoties tehnoloģijām, automatizācijas iespējas kļūst pieejamākas kā lieliem, tā maziem biznesiem.

 

Atbalsts biznesa risku novēršanā

Ja par videonovērošanas sistēmu nepieciešamību šodien vairs neviens nešaubās, videoanalītikas jomā valda daudz mītu un aizspriedumu par tās nepieciešamību un izmaksām. Šī ir iespēja automatizēt loģistikas un ražošanas procesus, piemēram, sekot līdzi izejošajām un ienākušajām kravām. Audio analītikas rīki var atpazīt, piemēram, stikla plīšanu un noteikt bojātu preci. Tāpat skenēšanu ar rokas skeneri iespējams nomainīt pret signālu savienošanu ar videonovērošanas iekārtām, kas ļauj skaitīt, piemēram, kravas, paletes un optimizēt cilvēkresursu vai arī to uzņēmumā izmantot lietderīgāk. Plašās iespējas piedāvā risinājumus arī gadījumos, kad viena no uzņēmuma problēmām ir cilvēkresursa trūkums. Videoanalītika ļoti veiksmīgi darbojas arī drošības jomā. Teritorijā uzstādītās kameras var analizēt attēlus, atpazīt bīstamību un brīdināt, kad nepieciešams. Analītikas rīku izmantošana risina arī ar cilvēkresursu trūkumu saistītas problēmas.

 

Videoanalītika pēc būtības nozīmē iegūt no video materiāla (attēliem) analīzi, aprakstu un papildus datus pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem.

 

Analītikas rīku izmantošana nozarēs:

Industrija / ražošana:

 • Videoanalītika spēj atpazīt dūmus un brīdināt par to vēl pirms dūmu detektoru aktivizēšanās.

 • Iekārtas, kas veic perimetra, teritorijas apsardzi.

 • Ražošanas līnijas beigās novietota videokamera spēj skaitīt saražoto produkciju, kastes, iepakojumus vai noteikt bojātu produkciju. Spēj automātiski lasīt QR kodus un svītru kodus.

 • Noteikt teritorijā ievesto / izvesto apjomu.

 • Atpazīt transportlīdzekļu numura zīmes, kas palīdz organizēt auto transporta kustību (Entringo Traffic), apsardzes postenis vairs nav nepieciešams.

 • Cilvēku kontrole tiek veikta, izmantojot turniketu  (Piekļuves kontrole Latvenergo birojā). Šis risinājums saīsina automašīnu atrašanās laiku teritorijā un paātrina procesus.

 • Autostāvvietu uzraudzības un apmaksas risinājumi.

Pašvaldības teritorijas / publiskā drošība:

 • Videokameras, kas fiksē cilvēku skaitu pasākumos, publiskos laukumos. Dati noder pēc notika atskatu veidošanai. Tāpat aktuāli drošības jomā - uzrauga, lai konkrētā teritorijā nepulcējas situācijai neatbilstošs skaits cilvēku. Tas palīdz ne tikai novērst publiskas nekārtības, pievērst uzmanību konkrētām teritorijām konkrētās diennakts stundās, bet arī uzlabot pakalpojuma kvalitāti, piemēram, secinot, ka telpās veidojas garas rindas.

 • Videokameras palīdz nelikumīgu darbību izmeklēšanā. Ja teritorijā notikusi zādzība vai noziegums, videokameras ierakstos pēc konkrētiem parametriem iespējams noteikt, piemēram, cilvēka vai automašīnas atrašanās vietu. Likumdošana nosaka, ka cilvēku atpazīšana nedrīkst notikt, izmantojot biometriskās datus, tomēr iespējams personu meklēt pēc parametriem - zili džinsi, melna jaka, sarkana cepure. Tāpat videokameras nodrošina arī atstāto mantu analītiku jeb aizliegto zonu uzraudzību. Videokameras fiksē situāciju, kad attēls novirzās no normas, piemēram, kāds izmet neatļautā vietā atkritumus vai lidostā tam neatbilstošā vietā atstāj aizdomīgu somu.

Biroju telpas:

 • Biroja noslogojuma analīze. Videokameras no ierakstiem spēj noteikt cilvēku skaitu ēkā (tas svarīgi gadījumos, kad no ēkas jāevakuē cilvēki). Tāpat iespējams noteikt biroja telpu efektivitāti jeb iegūt datus - cik bieži darbinieki nāk uz ofisu, kurās telpās atrodas biežāk, cik liela noslodze katrai no telpām - tas ļauj secināt, vai nepieciešamas visas biroja telpas, vai iespējams ikdienā strādāt mazākā telpā, varbūt kādas telpas trūkst.

Mazumtirdzniecība:

 • Iespējams izvēlēties konkrētu laika perioda, kura ietvaros iegūt informāciju par kustību efektivitāti telpās, proti, kurās zonās cilvēki uzturējušies visbiežāk. Tas palīdz, piemēram, veikalos izvietot preces. Var izvērtēt konkrētas akcijas laika efektivitāti - saprast, vai telpu pielāgošana palīdzējusi efektīvākai tirdzniecībai. Lielveikali šo iespēju var izmantot dažādi. Šis pats rīks ļauj detektēt jeb noteikt, vai veikalu plaukti ir pilni ar precēm. Tas ļauj efektivizēt darbinieku kustības.

 • Iespējams pielāgot reklāmas konkrētai auditorijai konkrētā lika periodā. Videokameras kopā ar ekrāniem nosaka, vai cilvēks, kas tuvojas, piemēram, veikala ieejai, ir pensionārs, parādot šai auditorijai interesējošu reklāmu. 

 • Pazudušo preču meklēšana - liels atbalsts inventarizācijas laikā. Pēc videonovērošanas var filtrēt kustību konkrētā sektorā, konkrētā vietā.
  Preču noteikšana. Videokameras automātiski bez pārdevēja nosaka, kas par preci.

Atpakaļ