Trīs digitālo izkārtņu tendences muzejiem

Lai pielāgotos mūsdienu straujajam attīstības tempam, muzeji tāpat kā jebkura cita sfēra prasa ieguldījumus un nemitīgu attīstīšanos. Muzeju modernizācija ar digitālu pieeju ir lielisks veids, kā palīdzēt apmeklētājiem radīt neaizmirstamas emocijas un paliekošas atmiņas.

Muzeji jau sen vairs nav tādi, kādus esam raduši tos redzēt. Šodien muzeju galvenais uzdevums ir sniegt zināšanas, stimulēt interesi kopīgi iesaistīties vēstures, dabas un citu notikumu izpētē. Statiski eksponāti, drukāti aprakstošie materiāli nepiesaista uzmanību tā, kā to dara interaktīva pieeja.

Cilvēki no pasīviem muzeja apmeklētājiem kļuvuši par aktīviem  apmeklētājiem, kuriem sniegta iespēja mijiedarboties ar muzeju eksponātiem. Tieši mūsdienu tehnoloģijas ir bijušas tās, kas lielā mērā iedvesmojušas muzejus statiskos eksponātus papildināt ar dinamiskiem, interaktīviem digitālajiem ekrāniem.

Šodien muzeju vidē vērojamas trīs nozīmīgākās digitālo ekrānu tendences:

  • Videosienas, kas apmeklētājus iepazīstina ar eksponātiem un sniedz neaizmirstamu apmeklētāju pieredzi. Videosienām var būt visdažādākās funkcijas, tai skaitā interaktivitātes funkcija, ko novērtē kā pieaugušie, tā bērni.
  • Interaktīvie kioski, kas veicina apmeklētāju iesaistīšanos un interaktivitāti. Kioski sniedz iespēju apmeklētājam pašam izpētīt  faktus par dažādiem notikumiem un/vai eksponātiem. Interaktīvie kioski aizvieto ierastos drukātos materiālus, sniedzot apmeklētājam iespēju pašam izvēlēties saturu.
  • Video un audio instalācijas, kā muzeju vides neatņemams elements veido neaizmirstamu apmeklētāju pieredzi.
  • Digitālie ekrāni un mūsdienu tehnoloģijas rada un kontrolē muzeju atmosfēru, tās ļauj apmeklētājiem iejusties dažādās lomās un laikos un, protams, tās veido neaizmirstamu apmeklētāju pieredzi ar mērķi veicināt apmeklētāju atgriešanos muzejā atkal un atkal.

Par to esam pārliecinājušies, īstenojot vairākus muzeju digitalizācijas projektus visā Baltijā:

1. Ineraktīvais dabas muzejs Igaunijā

2. Multimediju risinājumi ceļa muzejā Igaunijā

3. Multimediju risinājums televīzijas tornim Tallinā

4. Multimediju risinājuma instalācijas atjaunotajā un arhitektoniski unikālajā Tallinas Jūras muzejā

Atpakaļ