Projektu pārvaldība un risinājumu uzstādīšana

Hansab projektu komanda saplāno visus darbus un termiņus, un tad risinājumi tiek realizēti dzīvē ar mūsu speciāli apmācīto uzstādītāju palīdzību. Visus lietotājus apmāca pieredzējuši Hansab projektu vadītāji. Mēs piedāvājam arī lietotāja rokasgrāmatu un projektu rasējumus, tāpēc turpmākie uzturēšanas darbi būs viegli veicami.

Projekta plānošana

Projektu nodaļa strādā ar vienu mērķi - nodrošina, ka projekts tiek īstenots saskaņā ar pārdošanas noteikumiem un tiek pabeigts plānotajā termiņā. Pārdošanas nodaļa nodod visu ar klientu apspriesto informāciju projektu vadītājiem, lai tie sastādītu plānu un nodrošinātu to, ka viss tiek paveikts tieši tā, kā iepriekš pārdošanas nodaļa un klients ir vienojušies.

Uzstādīšana

Kad projektu vadītājs ir saplānojis visus darbus un izmaksas, instalētājs var sākt uzstādīšanu. Mūsu projekti ir ļoti dažādi - mēs īstenojam projektus, kas var tikt paveikti dažu stundu laikā, līdz pat projektiem, kas aizņem vairākus gadus. Tāpat mums ir plašs kvalitatīvu produktu klāsts - mēs varam izmantot visus Hansab tirgotos zīmolus. Uzstādīšanas apmācības veic ražotāji.

Lietotāju apmācība un rokasgrāmata

Visus lietotājus apmāca pieredzējušie Hansab projektu vadītāji atkarībā no tā, par ko ir vienojušies iepriekš un cik plašas apmācības klientam ir nepieciešamas. Apmācības var būt gan vienam cilvēkam, gan grupai līdz 20 cilvēkiem, tāpat apmācības tiek nodrošinātas arī dažādās valodās, atkarībā no klientu vajadzībām. Papildus mēs klientiem piedāvājam arī lietošanas rokasgrāmatas.

Projekta dokumentācija

Pēc tam, kad sistēma ir uzstādīta, klientam tiek nodoti precīzi projekta rasējumi. Mēs parakstām dokumentu, kurā ir norādīts, kas ir paveikts, un vienojamies, ka projekts ir pabeigts. Tas ievieš skaidrību abiem - gan klientam, gan Hansab. Dokumentācija ir lietderīga un atvieglo apkalpošanu, jo vēlāk klientam nav nekādu neskaidrību - viņš zina, kur viss ir un kā to uzturēt.