Vides ilgtspējas politika

Klimata pārmaiņas un vides ilgstpējas saglabāšana ir globāls izaicinājums, kas ietekmē visu pasauli, tai skaitā Hansab un mūsu sadarbības partnerus. Lai risinātu šos izaicinājumus, mēs esam apņēmušies iekļaut ilgtspējas politikas vadlīnijas un praksi mūsu biznesa stratēģijā un darbībā, veicināt mūsu darbinieku, klientu, piegādātāju un citu ieinteresēto pušu izpratni par vidi, sociālo atbildību un ilgtspēju mūsu biznesa kontekstā. 

Mēs esam noteikuši šādas prioritātes:

Mūsu cilvēki

Paaugstināt mūsu darbinieku izpratni par cilvēka darbību ietekmi uz vidi.
Tas ietver apmācību nodrošināšanu par vides jautājumiem,  kā arī programmu izstrādi, kas palielinātu darbinieku entuziasmu un piedāvātu mūsu darbiniekiem iespēju sadarboties ar mērķi uzlabot apkārtējo vidi.

Vides pārvaldības sistēmas standarts

Uzturēt ISO 14001 vides pārvaldības standartu, lai palīdzētu mums strādāt saskaņā ar starptautisko regulējumu.
Saskaņā ar mūsu Vides pārvaldības sistēmu, mēs esam apņēmušies nepārtraukti uzlabot apkārtējas vides ilgtspēju, ņemot vērā resursu dzīves ciklu.

Dabas resursi

Mēģināt samazināt dabas resursu patēriņu.
Mērķis ir atkārtoti izmantot un pārstrādāt tur, kur tas ir iespējams. Veco tehnoloģiju izmantošanu, esošo rezerves daļu atkārtotu izmantošanu citiem risinājumiem, kā arī produktu nomas izmantošanu, lai palīdzētu pagarināt produkta dzīves ciklu.

Klienti un piegādātāji

Sadarbojoties ar mūsu klientiem, mēs apsvērsim mūsu darba ietekmi uz vidi, kā arī atbalstītu mūsu klientu un piegādātāju ilgtspējas politikas vadlīnijas un praksi.
Iegādājoties preces un pakalpojumus, tiks ņemti vērā vides faktori.
Novērtēt mūsu galveno piegādātāju produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi, sagaidot uzlabojumos darbībā gan no piegādātājiem, gan no mums pašiem. 
Centieties veicināt vides ilgtspējību, darbojoties gan individuāli, gan komandā.

Atbilstības pienākumi

Ievērot visas piemērojamās vides atbilstības saistības mūsu darbības pārvaldībā

 

Bilde no Karlis Ustups - Paša darbs, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68927471