Robotika

Robotika ir nozare, kurā mijiedarbojoties mašīnbūves, elektronikas un datorzinātņu speciālistiem, tiek radīti risinājumi dažādu automatizētu uzdevumu veikšanai. Mūsdienās robotizācija ir ļoti aktuāla tādās nozarēs kā ražošana, klientu apkalpošana vai jebkura cita nozare, kur, pateicoties dažādām automatizētām iekārtām un programmatūrām, iespējams daļu veicamo darbu uzticēt veikt robotiem.