Risinājumi transporta nozarei

Inteliģentās transporta sistēmas (ITS) piemēro informāciju un komunikāciju tehnoloģijas transportam. Datori, elektronika, satelīti un sensori spēlē arvien svarīgāku lomu transporta sistēmā. ITS ir instrumenti, ko pie atšķirīgiem nosacījumiem var izmantot dažādiem nolūkiem. ITS var piemērot ikvienam transporta veidam (autoceļu, dzelzceļa, gaisa, ūdens) un pakalpojumus var izmantot gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem.