PIN kodu kalkulatori

PIN kodu kalkulators ir elektroniska ierīce, ar kuras palīdzību Jūs varat identificēt sevi, lai lietotu interneta banku vai izmantotu kā korporatīvā servera piekļuves drošības ierīci. PIN kodu kalkulators katru reizi ģenerē jaunu paroli, un Jūs nevarat izmantot to pašu paroli divas reizes - līdz ar to netļauta pieeja Jūsu datiem ir neiespējama.

Lielākoties Digipass kodu kalkulatori tiek pielietoti interneta/tālruņa banku jomā, informācijas centru pakalpojumu jomā, tālvadības datu bāzēs un tīkla pakalpojumu jomā, lietotāju piekļuvei intranetam, piekļuves sistēmās utt. Šifrēto kalkulatoru pielietojuma jomas ir neierobežotas. Tas ir piemērots ikvienā situācijā, kad nepieciešams identificēt personu, kas piekļūst sakaru tīklam, saņemt apliecinājumu par šo personu nosūtītajiem datiem un garantēt drošu kodu pārsūtīšanu, balstoties uz vienreizējās lietošanas specifikas kalkulatoram (lietotājam) raksturīgajiem parametriem.