Paziņojumu skaņas sistēmas

Skaņas un evakuācijas sistēmas galvenokārt tiek izmantotas skaņas un ziņojumu atskaņošanai dažādos nolūkos. Atkarībā no lietošanas vietas šīs sistēmas var izmantot mūzikas atskaņošanai un noskaņas radīšanai, taču arī saziņai ar cilvēkiem ārkārtas gadījumā un iepriekš ierakstītu vai tieši izteiktu ziņojumu vai norādījumu atskaņošanai.