Entringo Traffic transportlīdzekļu plūsmas pārvaldība

Automatizēts transportlīdzekļu plūsmas pārvaldības sistēmas risinājums, kurš efektivizēs satiksmes vadības sistēmas darbību, samazinot laiku, kas tiek pavadīts reģistējoties, apstrādājot dokumentus un gaidot rindā uz attiecīgo teritorijas zonu (noliktavu, loģistikas centru, ostu vai citu preču uzglabāšanas/pārkraušanas vietu). Tāpat šis sistēmas risinājums sevī ietver mūsdienīgas transportlīdzekļu pārvaldības metodes un darbinieku vadības sistēmu.

Risinājuma mērķis ir organizēt to transportlīdzekļu pārbaudi, kuri ierodas teritorijā, uzturas tajā un atstāj to. Tāpat risinājums sevī iekļauj dokumentu pārbaudi, transportlīdzekļu svēršanu, kravas iekrautās masas mērīšanu. Šo darbību pamatmērķis ir pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, bez liekas resursu izšķērdēšanas organizēt noliktavas zonas darbību.

Hansab izstrādātais teritorijas pārvaldības risinājums Traffic tiek izmantots pirms transportlīdzeklis sasniedz teritoriju. Proti, tas tiek aktivizēts brīdī, kad transportlīdzeklis un preces tiek reģistrētas pašapkalpošanās vidē.

Pēc tam, kad transportlīdzeklis ir ieradies teritorijā, notiek automātiska numura identifikācija vai datu nolasīšana ar RFID. Tālāk notiek preču reģistrēšana un automātiska novirzīšana uz uzgaidāmo stāvvietas zonu vai pa tiešo uz mērīšanas un svēršanas zonu. 

Traffic ir neatņemams risinājums, kurā tiek integrētas dažādas funkcijas un darbības, kas tiek veiktas dažāda veida teritorijās, noliktavās, loģistikas centros, ostās vai citās uzglabāšanas/pārkraušanas vietās. Visu satiksmes plūsmu pārvalda kopīgas automātiskas sistēmas un programmatūra. Lai informētu autovadītājus par tālākām darbībām konkrētajā teritorijā, Traffic izmanto LED displejus, kas virza satiksmi, pamatojoties uz transportlīdzekļa reģistrēšanās iemeslu .

Traffic risinājumu var izmantot gan noliktavas zonās, gan jebkura cita veida zonās, kur ir aktīva transportlīdzekļu plūsma, lai efektīvāk pārvaldītu transportlīdzekļu kustību. Katrs klients var izlemt par programmatūras gala funkcionalitāti, jo Traffic risinājums ir pielāgojams, tāpēc to var veidot atbilstoši biznesa prasībām un klienta vajadzībām. Balstoties uz uzņēmējdarbības regulējumiem vai uzņēmuma iekšējiem noteikumiem, kas regulē tā biznesa darbību, Traffic funckijas var tikt viegli mainītas.

  • Transportlīdzekļa numura identifikācija un vārti;
  • Integrēts RFID risinājums;
  • Zonas transportlīdzekļu svēršanai un mērīšanai;
  • Rindu sistēma uzgaidāmajā zonā un informācijas displeji;
  • Integrācija ar katra klienta ERP (Biznesa vadības) sistēmu.
Nav atrasta neviena prece