Elektroniskie drošības risinājumi

Drošības sistēmai veselības aprūpes iestādēs ir būtiska nozīme, jo šīs ir vietas ar vērtīgām iekārtām, piekļuvi zālēm un daudzām ieejām. Slimnīcām nepieciešami kopīgi piesardzības pasākumi ugunsgrēka, uzbrukuma un vandālisma gadījumā, kā jebkurā citā lielā iestādē.