Digitālās izkārtnes

Publiskajā sektorā digitālās izkārtnes ir efektīvs iekšējās un ārējās komunikācijas līdzeklis. Tas var nodot paziņojumus un informāciju mērķauditorijai skaidri, precīzi un laikā vairāku biroju ietvaros vai kādā noteiktā vietā.